Polish

 

W ramach Reasoning Research Group (Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zajmujemy się badaniem formalnych modeli procesów rozumowania. Nasze zainteresowania dotyczą głównie rozumowań abdukcyjnych i dedukcyjnych, wnioskowań erotetycznych i logiki pytań, kooperatywnych i niekooperatywnych strategii stosowanych w dialogach.